NINJA GAIDEN Σ2
NINJA GAIDEN Σ2

NINJA GAIDEN Σ2

KOEI TECMO EUROPE • Δράση και περιπέτεια
PEGI 18
PEGI 18
Άσχημη γλώσσα, Βία

Περιγραφή

Become Ryu Hayabusa, the ninja who inherited the "Dragon Sword", a legendary blade, and once again experience high-speed ninja action in which you face battles all over the world. The game is also packed with additional features such as "Hero Mode", a mode in which the player will guard automatically when they are in a pinch. ■In "NINJA RACE", life or death depends on speed "NINJA RACE" is a mode in which you must race across the map within the time limit while fighting high-speed battles. In this mode, the number of enemies you defeat in succession is counted as your "Kill Combo", and by stringing together a high Kill Combo, your attack power will increase dramatically. Also, you can pick up speed-up and time increasing items along the way, so attacking non-stop, defeating enemies as fast as possible, and gathering items will be essential to your strategy. ■Along with Hayabusa, 3 heroines dazzlingly dash about the battlefield Heroines from the "NINJA GAIDEN" series, "Ayane", "Rachel", and "Momiji" appear as playable characters. With "TAG MISSIONS", players can select 2 characters from among Hayabusa and the 3 heroines, allowing them to switch between 2 playable characters as they complete their mission. Note: This product is included in "NINJA GAIDEN: Master Collection", and "NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition". It is not available for individual purchase. Note: If you are using Windows® 11, the requirements for the PC version will conform to the Windows® 11 system requirements. Note: For details regarding the PC version, please check the official website.

Δημοσιεύτηκε από
KOEI TECMO EUROPE
Αναπτύχθηκε από
KOEI TECMO GAMES

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S
Υπολογιστής

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
60 fps +
Χειριστήριο παιχνιδιού υπολογιστή
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Κλαμπ Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live

Σύγκριση εκδόσεων

 1. NINJA GAIDEN: Master Collection
  NINJA GAIDEN: Master Collection
  Συμπεριλαμβάνεται στο
  δεν υπάρχει διαθέσιμη λεζάντα
  NINJA GAIDEN: Master Collection
  Συμπεριλαμβάνεται στο

  Παιχνίδια που συμπεριλαμβάνονται
  NINJA GAIDEN ΣNINJA GAIDEN Σ2NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge
  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 2. NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition
  NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition
  49,99 €
  δεν υπάρχει διαθέσιμη λεζάντα
  NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition
  49,99 €

  Παιχνίδια που συμπεριλαμβάνονται
  NINJA GAIDEN ΣNINJA GAIDEN Σ2NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge
  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Συμπερίληψη