Niffelheim
Niffelheim

Niffelheim

Ellada Games • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας • Παιχνίδια ρόλων • Στρατηγική
19,99 €
PEGI 12
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Your avatar is a brave warrior who has fallen in battle. But instead of finding well-deserved peace in Asgard, his soul is trapped in the harsh world of Niffelheim. Survive in this hostile world, ransack the neighboring lands, explore dangerous dungeons and find your way to Valhalla. Survive in the Underworld Warriors remain warriors even after death. Set out on the path to the last challenge and prove yourself to the Gods. In life you were never frightened by the cold, darkness and death, and you won't fear now. make sure you have enough provision, defend yourself and unravel the mysteries of these lands. Do not become forgotten Crush anyone who dares to attack your lands. Each fallen enemy brings you closer to Asgard! Bones, teeth, fur - use all of that as your weapons and armor. Build a fortress that will cover you from enemy attacks as well as help you destroy the attackers. The Death Priests will issue ultimatums. Will you comply or reject their orders and join the fight of their dead minions? Find a way out Collect all the pieces of the portal to Asgard. But be careful - these are fiercely guarded by mighty giants, undead and deadly spiders. Craft Brew various potions from mushrooms and slayed beats to become stronger. Cook the best dishes to feed all you friends. Brew poison that will kill the most powerful troll. Explore ancient caves Reach the very heart of the world to find powerful artefacts that will help you win the final battle. Find out what is hidden in the darkness.

Δημοσιεύτηκε από
Ellada Games
Αναπτύχθηκε από
Ellada Games
Ημερομηνία κυκλοφορίας
20/9/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
Xbox One X Enhanced
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live

Σύγκριση εκδόσεων

 1. Niffelheim
  ΑΥΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ
  Niffelheim
  19,99 €
  δεν υπάρχει διαθέσιμη λεζάντα
  Niffelheim
  19,99 €ΑΥΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ

 2. Ellada Games RPG Bundle
  Ellada Games RPG Bundle
  39,99 €
  δεν υπάρχει διαθέσιμη λεζάντα
  Ellada Games RPG Bundle
  39,99 €

  Παιχνίδια που συμπεριλαμβάνονται
  Braveland TrilogyNiffelheimSpaceland
  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Συμπερίληψη