Narita Boy
Narita Boy

Narita Boy

Team17 • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
1 Δυνατότητες προσβασιμότητας
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
1 Δυνατότητες προσβασιμότητας
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 16 ετών και άνω
PEGI 16
Έντονη βία

Περιγραφή

Flashback to the 80s. The Creator, a genius of his time, creates a video game console called Narita One with its flagship title being a game called Narita Boy. Narita Boy becomes a tremendous hit! Copies of cartridges are flying off physical shelves worldwide. Within weeks Narita Boy is the best-selling video game of all time, critically acclaimed for its power-fantasy wielding the Techno-sword and taking players on a journey like no other. Meanwhile, inside the binaural code the digital realm connects with reality. Him has returned and deleted The Creator’s memories. Supervisor program, Motherboard, and her agents have activated the Narita Boy protocol. The Stallions are coming, and the Digital Kingdom needs a hero. The Game Become symphonic in Narita Boy! A radical action-adventure as a legendary pixel hero trapped as a mere echo within the Digital Kingdom. Discover the mysteries behind the Techno-sword, lock swords with the corrupt and tainted Stallions. Save the world! Pixel perfectionist – The shining example of a perfectionist at work. Experience the visuals of a retro-era brought to life with hand-drawn animations. Explore the mysteries of the Digital Kingdom – Venture up, down, left, and right to discover the darkest depths of the broken binary code in this never-ending story*. Max out the Trichroma – Equipped with the only weapon able to defeat the Stallion threat, take the Techno-sword and plunge it into the digital hearts of your enemies. Do not let this empire strike back, be the true blade runner. Diehard enemies – Face foes only imagined from your darkest fever-dreams! Show those bosses the bytes – Face-off against tons of totally radical and awesome bosses. Become the boss terminator, by overcoming the deadly Crab, DragonBot, Black Rainbow, and so much more! Sounds of the retro-grade-times - Feel fresh waves of synth wash over you while travelling the Digital Kingdom. With kickin’ beats that will send you back to the future. *there is an end to the story.

Δημοσιεύτηκε από

Team17

Αναπτύχθηκε από

Studio Koba

Ημερομηνία κυκλοφορίας

30/3/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • ενεργοποίηση cloud
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Κλαμπ Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live