Lawn Mowing Simulator
Lawn Mowing Simulator

Lawn Mowing Simulator

Curve Games • Προσομοίωση
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
Xbox Play Anywhere
2 Δυνατότητες προσβασιμότητας
12 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
Xbox Play Anywhere
2 Δυνατότητες προσβασιμότητας
12 Υποστηριζόμενες γλώσσες

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Περιγραφή

Experience the beauty and detail of mowing the Great British countryside in Lawn Mowing Simulator, the only simulator that allows you to ride an authentic and expansive roster of real-world licensed lawn mowers from prestigious manufacturers; Toro, SCAG and STIGA as you manage your mowing business. PHYSICALLY AUTHENTIC LAWN MOWING EXPERIENCE Execute ground checks, set your blade height, and measure your engine load as you complete a variety of contracts across Career Mode, Free Mode or Challenge Mode. Take your mowing further with several attachments from stripe rollers, mulching kits, grass collectors, recyclers, flail decks and more. BEAUTIFUL RURAL BRITISH COUNTRYSIDE Lawn Mowing Simulator is set in a beautiful British countryside town. Busy residential streets, vast castle grounds, quaint cottage greens, and large equestrian fields are just some of the locations that await your mowing blades. REAL WORLD LICENSED MOWER MANUFACTURERS  Toro, SCAG and STIGA front line Lawn Mowing Simulator with their real-world machines painstakingly re-created visually and physically. 12 Mowers are available in the base game, each with their own challenges, attachments and upgrades to pursue. ACCURATE AND ATTENTIVE BUSINESS MANAGEMENT Build your own lawncare business from the ground up. Purchase and upgrade your headquarters, hire employees, purchase advertising and balance the books as you grow and expand your business.

Δημοσιεύτηκε από

Curve Games

Αναπτύχθηκε από

Skyhook Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

10/8/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S
 • Υπολογιστής

Δυνατότητες

 • 4K Ultra HD
 • Ένας παίκτης
 • Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
 • Έξυπνη παράδοση
 • ενεργοποίηση cloud
 • Επιτεύγματα Xbox
 • Παρουσία Xbox
 • Αποθήκευση στο cloud Xbox
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live

Πρόσθετα για αυτό το παιχνίδι