KILLER IS DEAD
KILLER IS DEAD

KILLER IS DEAD

XSEED • Δράση και περιπέτεια
Για ηλικίες από 18 ετών και άνω
PEGI 18
Βία

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Περιγραφή

The Games on Demand version supports English and Japanese. Download the manual for this game by locating the game on http://marketplace.xbox.com and selecting “See Game Manual". The latest from the demented mind of celebrated game creator, SUDA51, serving as a spiritual successor to previous cult favorites No More Heroes and Killer 7. Stylish cel-shaded visuals set the mood in this gritty, bloody, ultra-violent world where biomechanical augmentations increase the power of criminals and “executioners” alike. Mondo Zappa, a newly recruited executioner, hunts criminals wielding a Japanese sword in his right hand, and powerful biomechanical engineering in his left.

Δημοσιεύτηκε από

XSEED

Αναπτύχθηκε από

Grasshopper Manufacture, Kadokawa Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

8/30/2013

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Xbox Live