Just a Phrase by POWGI
Just a Phrase by POWGI

Just a Phrase by POWGI

Lightwood Games • Γρίφοι και κουίζ • Λέξεις
7,99 €
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
1 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
1 Υποστηριζόμενες γλώσσες

Περιγραφή

A hangman-style word game with a twist. One word in every phrase has been replaced by a homophone to make it tougher to deduce. Like NUCLEAR WAIST or STRIKE THE RIGHT CORD The new phrases sound familiar when read aloud, but have humorous or surreal new meanings.

Δημοσιεύτηκε από
Lightwood Games
Αναπτύχθηκε από
Lightwood Games
Ημερομηνία κυκλοφορίας
22/12/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη παράδοση
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live