Imaginary Realms Bundle
Imaginary Realms Bundle

Imaginary Realms Bundle

Artifex Mundi • Δράση και περιπέτεια
35,99 €
PEGI 12
PEGI 12
Τρόμος, Μέτρια χρήση βίας

Σε αυτό το πακέτο

Περιγραφή

Help siblings on their journey through worlds of imagination, brave the terrors lurking deep within the human psyche and traverse realms of dreams and reality to save both! This bundle includes: - Endless Fables 4: Shadow Within Famous anthropologist Pamela Cavendish goes back to her hometown to face a tragedy from her childhood. When her friend - Hans - was kidnapped by a nightmarish figure no one believed her. Years later, brave and steadfast, Pamela has a chance to make things right. - My Brother Rabbit A beautifully drawn adventure set in a surreal world of childhood imagination. A young girl faces a terrible reality when she falls ill. The little girl and her brother use the power of imagination to escape the hostile outside world. Together they envision a fantastic universe that provides the play and comfort they need. - Dreamwalker: Never Fall Asleep In a small tourist town a young girl, the daughter of the town’s mayor, falls in coma due to an accident. The impotence of the local physicians forces Mrs. Mayor to seek the aid of a psychiatrist, who is rumoured to possess a unique ability to traverse people’s dreams – a Dreamwalker.

Δημοσιεύτηκε από
Artifex Mundi
Αναπτύχθηκε από
Artifex Mundi
Ημερομηνία κυκλοφορίας
2/9/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live