HORROR TALES: The Wine

HORROR TALES: The Wine

JanduSoft • Δράση και περιπέτεια • Άλλα
3 Υποστηριζόμενες γλώσσες
3 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Τρόμος

Περιγραφή

WARNING: Certain effects that may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy can be disabled in the Accessibility Menu included in the game. - Mediterranean Horror: Explore the forsaken capital of an awe-inspiring archipelago. Do not let yourself be fooled by the gentle sea breeze, the Mediterranean vistas or the comforting summer sun. Since the Devil's Fevers pandemic ravaged the city, it was abandoned, and now only horrific nightmares await there. - Survive your Nemesis: Someone is relentlessly hunting you. Suffer and agonize while you try to run away from the encounters with this strange stalker obsessed with you. - Intense Challenges: Solve environmental riddles, physics puzzles and other similar challenges in an interconnected vertical world. Even while being chased and hunted. - Accessibility and Photomode: Tweak more than 20 Accessibility settings to create a tailored experience for you. Use the Photomode to make perfect shots and unlock many secrets using it.

Δημοσιεύτηκε από

JanduSoft

Αναπτύχθηκε από

Carlos Coronado

Ημερομηνία κυκλοφορίας

7/30/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live