Hello Guest
Hello Guest

Hello Guest

tinyBuild • Δράση και περιπέτεια
Δωρεάν
PEGI 12
PEGI 12
Τρόμος

Περιγραφή

Welcome to Hello Guest, a stealth horror thriller about an advanced, self-learning AI. You take the night shift as a security guard at an abandoned Golden Apple Amusement Park where a creature is hiding in the shadows. You must take risks to protect and secure the furthest corners of the park from vandals. The AI-Powered creature learns from your movements. It's afraid of the light and always approaches from behind.

Δημοσιεύτηκε από
tinyBuild
Αναπτύχθηκε από
Eerie Guest
Ημερομηνία κυκλοφορίας
13/6/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Υπολογιστής

Δυνατότητες

Ένας παίκτης