Goat Simulator: PAYDAY
Goat Simulator: PAYDAY

Goat Simulator: PAYDAY

Double Eleven Limited • Δράση και περιπέτεια
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Introducing Goat Simulator: PAYDAY, the latest in goat simulation technology. Being a goat has never been this realistic!• FOUR AWESOME GOATS - be a camel, flamingo or even a dolphin in a wheelchair, there are no limits (except the 4 playable goats)• Use your goat crew to smash & grab, then blast away all your money at Goat Gambling• Buy things using your easy-earned cash. Mostly masks. Okay only masks.• Unlock new, even dumber stuff.

Δημοσιεύτηκε από

Double Eleven Limited

Αναπτύχθηκε από

Double Eleven Limited

Ημερομηνία κυκλοφορίας

6/12/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με