Gems of War
Gems of War

Gems of War

505 Games Srl • Γρίφοι και κουίζ
Δωρεάν
8 Υποστηριζόμενες γλώσσες
8 Υποστηριζόμενες γλώσσες

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Περιγραφή

From the creators of Puzzle Quest, play the new Puzzle/RPG/Strategy mash-up, GEMS OF WAR! Battle against epic bosses or other players. In Gems of War, you battle your foes not just with swords and sorcery, but with a puzzle board! Match gems to power your spells, and match skulls to smite your enemies! Then take the spoils of war, and forge a mighty empire. It’s highly addictive, easy to learn, and filled with crazy combos and tons of depth. · Collect and level-up over 300 different troops and their special spells · Discover over 250 Quests, each with a distinctive story · Collect all 150+ Weapons and their unique spells · Rise on the global rankings in asynchronous PvP · Team up with others in guilds and join forces in Guild Wars · Conquer all 25+ Kingdoms and rule the world!

Δημοσιεύτηκε από
505 Games Srl
Αναπτύχθηκε από
Infinity Plus Two
Ημερομηνία κυκλοφορίας
11/11/2015

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Xbox Live