FS22 - AGI Pack
FS22 - AGI Pack

FS22 - AGI Pack

GIANTS Software • Προσομοίωση
Δωρεάν
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
PEGI 3
PEGI 3

Αλληλεπίδραση χρηστών

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

New machinery and new placeables to step up your grain-game: Get a diverse set of high-quality equipment and facilities by AGI - a leading manufacturer of portable and stationary grain handling, storage and conditioning equipment. Included in the free pack are augers, belt conveyors, grain storage bins, and a top-tier seed treater. With the AGI STORM FX seed treater, you prepare harvested grains to be used for seeding - effectively producing your own grain seeds. Then, process your grains with the help of various tools from AGI brands like Batco or Westfield and store them safely in bins and garages of the Sentinel and Westeel product lines. Ensure that your farm becomes a prime example for grain production!

Δημοσιεύτηκε από
GIANTS Software
Αναπτύχθηκε από
GIANTS Software
Ημερομηνία κυκλοφορίας
26/4/2022

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Παιχνίδι συνεργασίας σε σύνδεση

Συνεργάζεται με

Συμπερίληψη