Force Unleashed II - Endor
Force Unleashed II - Endor

Force Unleashed II - Endor

Disney Interactive Studios • Δράση και περιπέτεια
0,95 €
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
PEGI 16
PEGI 16
Βία

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Continue your adventure as the Dark Apprentice, where you can forever change the history of the Star Wars Universe by executing Darth Vader’s orders to crush the Rebels as they mount their assault on Endor.

Δημοσιεύτηκε από
Disney Interactive Studios
Αναπτύχθηκε από
LucasArts
Ημερομηνία κυκλοφορίας
14/12/2010

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με