Fight'N Rage
Fight'N Rage

Fight'N Rage

BlitWorks • Δράση και περιπέτεια • Κλασικά • Παιχνίδια μάχης • Άλλα
19,99 €
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
4 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
4 Υποστηριζόμενες γλώσσες
PEGI 12
PEGI 12
Τρόμος, Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Set in a far future where humans are enslaved by mutants, Fight’N Rage is a side-scroller beat’em up inspired by the classics from the 90's arcade gems. In a world where “the law of the jungle” prevails… two humans and a mutant rebel are willing to fight in order to stop this madness. Get ready to face ruthless mutants... Get ready to Fight'N Rage. Features: * Several endings: Your in-game actions will decide the story! * Explosive combo system: Blow up your enemies with special combos! * Lots of unlockables: Costumes, Game Modes, Options and even Playable Enemies! * Different weapons and Parry System. * Easy to play, hard to master. * Local co-op mode: Up to 3 players with optional friendly fire. * VS Mode: 1vs1 battles against another player or the CPU. Or simply watch CPU vs CPU battles. * Additional near impossible extra challenges for pro-gamers!

Δημοσιεύτηκε από
BlitWorks
Αναπτύχθηκε από
Sebagamesdev / BlitWorks
Ημερομηνία κυκλοφορίας
27/9/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-3)
Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
Ένας παίκτης
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live