F1® 2020: F1® Seventy Edition DLC
F1® 2020: F1® Seventy Edition DLC

F1® 2020: F1® Seventy Edition DLC

Codemasters • Αγώνες ταχύτητας • Προσομοίωση • Αθλητισμός

Αγορές εντός του παιχνιδιού

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Απαιτείται συνδρομή Xbox για την αναπαραγωγή online παιχνιδιού με πολλούς παίκτες σε κονσόλα (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Celebrate the 70th anniversary of F1® with these unique in-game customisation items - car livery, podium celebration, helmet, race suit, gloves, boots and player badge.

Δημοσιεύτηκε από
Codemasters
Αναπτύχθηκε από
Codemasters

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες
Παιχνίδι για πολλούς παίκτες σε σύνδεση

Συνεργάζεται με