Evoland Legendary Edition
Evoland Legendary Edition

Evoland Legendary Edition

Shiro Games • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια ρόλων
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Evoland Legendary Edition brings you two great and unique RPGs, with their graphic style and gameplay changing as you progress through the game! Evoland is a journey through the history of action/adventure gaming, allowing you to unlock new technologies, gameplay systems and graphic upgrades as you progress through the game. Inspired by many cult series that have left their mark in the RPG video gaming culture, Evoland takes you from monochrome to full 3D graphics and from active time battles to real time boss fights, all with plenty of humor and references to many classic games. Evoland 2 graphics style is changing as you travel through time and its gameplay evolves as you move along the storyline. It is also a real RPG at heart, with a deep scenario based on time travel: explore different eras and change the history of the world. But are you sure that the consequences will not make things worse? Full of humor and references to classic games, the Evoland series brings a truly epic and extraordinary adventure, unlike anything you’ve ever played before!

Δημοσιεύτηκε από

Shiro Games

Αναπτύχθηκε από

Shiro Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

2/7/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Xbox One X Enhanced
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live