Episode 2: Starved For Help
Episode 2: Starved For Help

Episode 2: Starved For Help

Telltale • Δράση και περιπέτεια
4,99 €
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
PEGI 18
PEGI 18
Άσχημη γλώσσα, Βία

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Episode two of a five-part series set in Robert Kirkman’s award-winning universe. Three months after the events of episode one, starvation forces the group to seek food from strangers. In a world where the living can be more dangerous than the undead, this is a risky move, but you’ll soon learn how far you’ll go to survive. How will the choices you made in episode one affect your story?Purchase of this DLC requires The Walking Dead - Episode 1: A New Day.

Δημοσιεύτηκε από
Telltale
Αναπτύχθηκε από
Telltale Games
Ημερομηνία κυκλοφορίας
27/6/2012

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με