Endless Legend - Shifters
Endless Legend - Shifters

Endless Legend - Shifters

SEGA Europe Ltd • Προσομοίωση • Στρατηγική
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Αλληλεπίδραση χρηστών

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

When the Endless first came to Auriga they did not find an empty planet, but one teeming with life -- some of it intelligent. The Guardians, caretakers of the planets, were one sentient species; another were their helpers and comrades, the Allayi. The Allayi were broken and scattered by the Endless, and for centuries they have survived on the fringes of existence. Handing their traditions and stories down in the form of a religious text, the Epistles, and a book of prayer, the Euchologion, they have been waiting in the snows and the shadows until Auriga once again needs them. And it seems that this time has come...

Δημοσιεύτηκε από

SEGA Europe Ltd

Αναπτύχθηκε από

Amplitude

Ημερομηνία κυκλοφορίας

11/5/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Υπολογιστής

Συνεργάζεται με