Endless Legend - Inferno
Endless Legend - Inferno

Endless Legend - Inferno

SEGA EuropeLtd • Προσομοίωση • Στρατηγική
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Αλληλεπίδραση χρηστών

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

NEW VOLCANIC TERRAIN Lava Terrain is inhospitable, but what it lacks in food it more than makes up for in industry, science or dust. It is a rough starting position for most species, but if leveraged properly it can quickly turn middling cities into powerful production centers. Along with this new savage land, we are also adding new “Volcanic Anomalies” providing even more incentives to venture into these barren hellscapes.

Δημοσιεύτηκε από

SEGA EuropeLtd

Αναπτύχθηκε από

Amplitude

Ημερομηνία κυκλοφορίας

11/5/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Υπολογιστής

Συνεργάζεται με