Enchanted Kingdoms Bundle
Enchanted Kingdoms Bundle

Enchanted Kingdoms Bundle

Artifex Mundi • Δράση και περιπέτεια
35,99 €
PEGI 12
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Σε αυτό το πακέτο

Περιγραφή

Embark on a journey through three distinct fantasy worlds: - King's Heir: Rise to the Throne - Lost Grimoires: Stolen Kingdom - Eventide 3: Legacy of Legends

Δημοσιεύτηκε από
Artifex Mundi
Αναπτύχθηκε από
Artifex Mundi
Ημερομηνία κυκλοφορίας
14/12/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
Xbox One X Enhanced
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live