Enchanted Arms
Enchanted Arms

Enchanted Arms

UbiSoft • Παιχνίδια ρόλων
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

A new generation of RPG has begunThe world at your fingertips!Introducing the first RPG for the Xbox 360!A brand new adventure is beginning here and now.The story revolves around a young man named Atsuma,and the secrets contained in his right arm...Meet incredibly expressive characters and collect over100 Golems that you can raise any way you want!With amazing details and articulate lighting, all made possible thanks to the power of a new level of hardware, it's like the world is right there with you!A new RPG for a new generation!

Δημοσιεύτηκε από

UbiSoft

Αναπτύχθηκε από

FROM SOFTWARE

Ημερομηνία κυκλοφορίας

11/6/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Xbox Live