Emily Wants to Play Too
Emily Wants to Play Too

Emily Wants to Play Too

SKH Apps LLC • Δράση και περιπέτεια • Άλλα • Προσομοίωση • Στρατηγική
8,05 €
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Φόβος

Περιγραφή

Emily Wants to Play Too offers tons of fun new survival horror gameplay and strives to creep you out. It is much larger than the original game, including new characters, new games, better visuals, and all new ways to scare your pants off! It is 7pm on Friday night, and you are headed to your delivery destination. Your next stop is some sort of crime research facility. What you didn�t know was that three very strange dolls were recently brought there for processing and storage. These dolls aren�t ordinary; they have a mind of their own. The dolls have work to do, and they are gathering new friends. You are only there to deliver a sandwich, but the dolls can't let any witnesses survive. Your night is about to take a turn for the worse. It will be one of the strangest and scariest nights of your life. Explore the office, avoid the dolls, avoid their friends and look for a way out. Emily will join in on the fun before the night ends because Emily wants to play too!

Δημοσιεύτηκε από

SKH Apps LLC

Αναπτύχθηκε από

Shawn Hitchcock

Ημερομηνία κυκλοφορίας

25/4/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live