Dream Shard — 10
Dream Shard — 10

Dream Shard — 10

NeocoreGames • Άλλα • Δράση και περιπέτεια
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

The Ink, the fog-bound otherworld of Borgovia is the raw material of creation. Legends tell about how the crystallized essence of this impossible substance can turn dreams into reality. These Dream Shards are extremely rare, but those in possession of the unique crystals can achieve great deeds… and gain access to powerful items. Dream Shards are in-game currency that you can use in Deathtrap to take advantage of the special offers and buy rare and powerful equipment for your character in the Store. Special offers may contain Epic, Ancient and even Godlike items, which can be even more powerful after upgrading them with additional enchantments. You can convert Dream Shards to other in-game resources, which can be used to upgrade your Ancient and Godlike items and craft new equipment. REQUIRES: World of Van Helsing: Deathrap (sold separately) and internet connection.

Δημοσιεύτηκε από

NeocoreGames

Αναπτύχθηκε από

NeocoreGames

Ημερομηνία κυκλοφορίας

13/12/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με