DIRT5 Amplified
DIRT5 Amplified

DIRT5 Amplified

Codemasters • Αγώνες ταχύτητας • Προσομοίωση • Στρατηγική
PEGI 12
Άσχημη γλώσσα

Αγορές εντός του παιχνιδιού

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Απαιτείται συνδρομή Xbox για την αναπαραγωγή online παιχνιδιού με πολλούς παίκτες σε κονσόλα (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Grab your ticket to a host of incredible DIRT 5 perks and content by pre-ordering the Amplified Edition – and get it all with three days early access!  On launch, Amplified Edition players have three ready-to-race cars in their garage (Ariel Nomad Tactical, Audi TT Safari, VW Beetle Rallycross), three-player sponsors with fresh objectives, rewards and liveries, and content for features yet to be revealed – all exclusive to Amplified Edition, along with boosts to currency and XP earnings. After launch, we are committed to developing a massive selection of new show-stopping moments, and new ways to truly Let Loose. Amplified Edition players get access to every single post-launch addition to DIRT 5, including a minimum of 12 new cars, 60 new Career events, new player sponsors with fresh rewards and liveries, and more items for features yet to be revealed… Grabbing DIRT 5: Amplified Edition from October 2020 ensures you have the keys to everything the boldest, bravest off-road racing game has to offer, and are first in line for everything we create post-launch. Pre-order DIRT 5 now to receive the Ford F-150 Raptor PreRunner by Deberti Design!

Δημοσιεύτηκε από
Codemasters
Αναπτύχθηκε από
Codemasters

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S
Υπολογιστής

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες
Παιχνίδι για πολλούς παίκτες σε σύνδεση

Συνεργάζεται με

Συμπερίληψη