Dead End Job
Dead End Job

Dead End Job

Headup GmbH • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Παιχνίδια βολών

Περιγραφή

Dead End Job sends you into a madcap, whacky world to bust up ghosts. It’s a procedurally generated, couch co-op, twin-stick shooter that straps a vacuum pack to your back, and puts a plasma blaster in your hand. For you, it’s just another day in the office. You take on the role of Hector Plasm, a worker at Ghoul-B-Gone – ‘the Number One experts in paranormal pest control’ – as you’re tasked with heading to haunted offices, restaurants, and other everyday buildings before freeing them of unwanted guests. Have you got what it takes to be the best at putting pests to rest? Play alone or bust ghosts with a buddy in drop in / drop out co-op that works seamlessly within the main adventure. Do you love 90's cartoons? Yeah, so do we, and we grew up on their stretchy squishy gross-out laughs. Our love for them spills over into the game like so much ectoplasm. See every nose hair in wacky, vibrant art that brings everyday items to life as screwball spooks to suck up.

Δημοσιεύτηκε από

Headup GmbH

Αναπτύχθηκε από

Ant Workshop Ltd.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

13/12/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live