Dark Sauce
Dark Sauce

Dark Sauce

Victory Road • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Ήπια βία

Περιγραφή

Dark Sauce is a cubical platforming game that delivers everything the true gamer needs: colourful 3D graphics with voxels, challenging levels, memorable NPCs, dungeons, dragons and valuable loot! Delve deep into the dungeon full with villainous monsters and lethal traps. Mountains of gold will be your reward, but beware — ancient and dangerous dragon relentlessly guards them. Take this challenge if you dare. You'll have to overcome complex levels and take down the powerful dragon, who keeps gold treasures safe. And one more thing — you don't have any super-abilities. You are just a small piggy who ventured deep into the dark and dangerous dungeon. Try to survive it!

Δημοσιεύτηκε από

Victory Road

Αναπτύχθηκε από

Artalasky

Ημερομηνία κυκλοφορίας

6/11/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live