Brunch Club
Brunch Club

Brunch Club

Yogscast Games • Οικογένεια και παιδιά • Άλλα

Περιγραφή

PLAY WITH YOUR FOOD Welcome to Brunch Club! A 1-4 player food fight frenzy, with a seasoning of pop culture. Work together to complete a selection of delicious challenges, but watch out, we didn't make this easy! Test your ability to remain calm in the kitchen with your friends and be prepared to try, try, and try again! Order a side of arcade action with a range of mini games from two player versus mode in Face Off, to building bridges in Five Second Rule keeping your food off the dirty surfaces. - An entire menu of levels to choose from - each with unique and challenging mechanics! - Local play with 1-4 players, cooperatively or uncooperatively, you choose! - Work together to compete for the best time on the global leaderboards! Teamwork makes the dream work! - Test your friendship in VS Mode or in the Brunch Club Arcade! Online leaderboards mean that it’s not good enough to just complete! Now you can compete! Only the most hardened and cooperative teams will make it to the top, global ranks are also given to you on the Level Select menu. Versus Mode Pit yourself against a friend in this competitive round based mode. Do you try and complete the task as quickly as possible or attempt to interrupt your opponent? Friendships will be torn apart as you cook, jump, and roll your way to victory! More on the Menu It's not just cooking in Brunch Club, we have other game modes for when the stress of the main games gets a bit too much. Whether you're navigating your way through checkpoints in Five Second Rule or slamming, charging and scoring your way to victory in the Brunch Club Arcade there is something for everyone!

Δημοσιεύτηκε από

Yogscast Games

Αναπτύχθηκε από

Foggy Box Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

8/11/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-4)
  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-4)
  • Ένας παίκτης
  • Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live