Brawl Chess - Great Heroes
Brawl Chess - Great Heroes

Brawl Chess - Great Heroes

RedDeerGames • Εκπαιδευτικά • Οικογένεια και παιδιά • Επιτραπέζια • Στρατηγική
2,99 €
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
PEGI 3
PEGI 3

Αγορές εντός του παιχνιδιού

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Put on your armor and play as a powerful barbarian or grab a bow as a warrior elf. Head the army as a golden-hearted dwarf or a sweet fairy who dreams of defeating enemies. And if you like a thrilling party, a cool ghost is already waiting for you. Ready for battle?

Δημοσιεύτηκε από
RedDeerGames
Αναπτύχθηκε από
RedDeerGames
Ημερομηνία κυκλοφορίας
19/11/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με