BPM: Bullets Per Minute
BPM: Bullets Per Minute

BPM: Bullets Per Minute

Playtonic Friends • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια βολών
3 Δυνατότητες προσβασιμότητας
8 Υποστηριζόμενες γλώσσες
3 Δυνατότητες προσβασιμότητας
8 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Photosensitive Warning: A small percentage of people may experience seizures when exposed to certain light patterns or images, even with no history of epilepsy or seizures. BPM is a Rhythm-FPS developed by Awe Interactive. Fight as a mighty Valkyrie to repel the forces of the underworld from invading the world of Asgard. In BPM, all of your actions and the actions of your enemies are tied to the beat of the music. Your enemies perform a dance-like sequence of attacks to an epic rock opera. Inspired by retro shooters of the ’90s, it is fast, frenetic and rhythmical. You can double jump, dash, rocket jump and bunny hop to evade your opponents. Your goal is to reach the end of randomly generated dungeons, collecting different weapons, abilities and items each time you play. These weapons and abilities can radically alter the way you play, making each playthrough unique. You must defeat 7 bosses to reach the final boss. Each boss moves and attacks in a unique way that you must learn to exploit if you want to succeed. Some attacks require you to jump over fields of lava, some to dodge fast projectiles, some to hold fast for a beat. Get ready to test your metal with the Overdrive update. New characters, more weapons, a brand-new chapter and all-new difficulty modes: Practice and Hellish. Features: • Shoot, jump and dodge to the beat while battling hordes of enemies. • Fight powerful bosses in challenging boss battles that will push you to the edge. • Explore randomly generated dungeons. • Choose from 10 different characters with unique strengths and weaknesses. • Wield a powerful arsenal of weapons, all with different behaviour for firing and reloading to the beat of the soundtrack. • Battle a diverse array of enemies, each with unique rhythmic behaviours. • Get overpowered and fire shotgun rockets while flying through the air. • Utilize abilities that radically alter the way you play the game, from teleport to freezing bolts. • Equip over 60 items that buff your character in unique and interesting ways. • Experience an epic rock opera soundtrack. • Challenge modes for extra gameplay.

Δημοσιεύτηκε από

Playtonic Friends

Αναπτύχθηκε από

Awe Interactive

Ημερομηνία κυκλοφορίας

5/10/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • 60 fps +
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live