Blast Brawl 2
Blast Brawl 2

Blast Brawl 2

Mind's Eye Games • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια μάχης • Πλατφόρμας
9,99 €
Για ηλικίες από 16 ετών και άνω
PEGI 16
Έντονη βία

Περιγραφή

A fast-paced fighting game where any hit means DEATH! Battle your friends as a vastly diverse selection of characters, experiencing intense combat where every blow earns a kill, and skill reigns supreme. Brawl amidst a huge selection of maps, each set in a post-apocalyptic future and featuring unique elements that can change the face of a battle. And what's victory without a little dance?

Δημοσιεύτηκε από

Mind's Eye Games

Αναπτύχθηκε από

Mind's Eye Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

26/10/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-8)
Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-8)
Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live