Blackguards 2
Blackguards 2

Blackguards 2

Kalypso Media • Στρατηγική • Προσομοίωση
19,99 €
PEGI 16
PEGI 16
Βία

Περιγραφή

With Blackguards 2, experience a turn-based tactic-RPG delivering challenging hexfield battles and a gritty story of revenge. Choose your play style by specializing in melee and ranged combat, or by wielding devastating magical spells. Develop cunning strategies to overcome merciless foes. Every action has far reaching consequences, as every decision you make is a march against your own descent into madness. • Recruit mercenaries, find upgrades and build an indomitable army! • Blackguards 2 offers an open, dynamic world map which changes according to your strategic decisions! • A story with many twists and turns, fateful decisions and more than 20 hours of challenging gameplay awaits you! • Choose your spells, talents and skills wisely to shape your strategy on the battlefield! • Tyrant or saint: On your path of vengeance, choose to be a feared conqueror or merciful liberator!

Δημοσιεύτηκε από
Kalypso Media
Αναπτύχθηκε από
Daedalic Entertainment GmbH
Ημερομηνία κυκλοφορίας
15/9/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Xbox Live