Beast Quest
Beast Quest

Beast Quest

Maximum Games • Δράση και περιπέτεια
6 Υποστηριζόμενες γλώσσες
6 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Βία

Περιγραφή

Embark on an epic action-adventure to save the Kingdom of Avantia from ruin. Based on the best-selling fantasy novels, Beast Quest comes to console for the first time ever, with a rich, progressive storyline, vibrant settings, and an excess of compelling challenges. • A Sprawling, Epic Journey. Explore spectacular environments on your quest to release the Beasts that are under the dark magic of the wizard, Malvel. • Action-Packed Combat. Battle dangerous creatures and take on giant Beasts in boss battles, using swift maneuvers to dodge, block and attack enemies. • Profound Upgrades. Upgrade health, attack and defense through your skill tree, and equip accessories to augment your hero’s attributes. • A Land of Treasure. Explore snowy peaks and spooky forests, seeking out ancient artifacts and lost fortune. • Hundreds of Challenges. Embark on numerous side missions along your journey that reveal the many hidden secrets of Avantia.

Δημοσιεύτηκε από

Maximum Games

Αναπτύχθηκε από

Torus Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

3/16/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Xbox Live