ACA NEOGEO WORLD HEROES 2
ACA NEOGEO WORLD HEROES 2

ACA NEOGEO WORLD HEROES 2

HAMSTER Corporation • Παιχνίδια μάχης
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Βία

Περιγραφή

WORLD HEROES 2 is a fighting game released by SNK in 1993. Players are able to take part in epic battles between 14 historic figures such as Hanzo Hattori and Jeanne. Players can enjoy numerous battle strategies via the simple but deep game system featuring mechanics such as "Throw Back" and "Projectile Bounce Back". The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Δημοσιεύτηκε από

HAMSTER Corporation

Αναπτύχθηκε από

HAMSTER Corporation

Ημερομηνία κυκλοφορίας

25/5/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
  • Xbox Live