Πληροφορίες ηλικιακής διαβάθμισης παιχνιδιών

Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων για διαδραστικά παιχνίδια που ονομάζεται "Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια" (PEGI) σάς βοηθά να διαπιστώσετε εάν ένα βιντεοπαιχνίδι Xbox είναι κατάλληλο για το παιδί σας.

Το σύστημα PEGI αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης βάσει ηλικίας όλων των παιχνιδιών στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Υποστηρίζεται από τους κυριότερους κατασκευαστές κονσολών, καθώς και από τους εκδότες και τους προγραμματιστές αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών.

Το PEGI διαθέτει τοποθεσία web στη διεύθυνση pegi.info, έτσι ώστε οι γονείς και οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες διαβάθμισης.


Σύμβολα ηλικιακής διαβάθμισης PEGI

 • Διαβάθμιση PEGI 3

  PEGI 3

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 7

  PEGI 7

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 12

  PEGI 12

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 16

  PEGI 16

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 18

  PEGI 18

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για ενηλίκους ηλικίας 18 ετών και άνω

Συλλογή από στιγμιότυπα οθόνης της εφαρμογής γονικού ελέγχου και των ρυθμίσεων ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Εφαρμογή Xbox Family Settings

Διαχειριστείτε εύκολα τις δραστηριότητες παιχνιδιού των παιδιών σας σε κονσόλες Xbox από το τηλέφωνό σας και σε πραγματικό χρόνο.