Πληροφορίες ηλικιακής διαβάθμισης παιχνιδιών

Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων για διαδραστικά παιχνίδια που ονομάζεται "Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια" (PEGI) σάς βοηθά να διαπιστώσετε εάν ένα βιντεοπαιχνίδι Xbox One ή Xbox 360™ είναι κατάλληλο για το παιδί σας.

Το σύστημα PEGI αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης βάσει ηλικίας όλων των παιχνιδιών στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Υποστηρίζεται από τους κυριότερους κατασκευαστές κονσολών, καθώς και από τους εκδότες και τους προγραμματιστές αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών.

Το PEGI διαθέτει τοποθεσία web στη διεύθυνση pegi.info, έτσι ώστε οι γονείς και οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες διαβάθμισης.


Σύμβολα ηλικιακής διαβάθμισης PEGI

 • Διαβάθμιση PEGI 3

  PEGI 3

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 7

  PEGI 7

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 12

  PEGI 12

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 16

  PEGI 16

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω

 • Διαβάθμιση PEGI 18

  PEGI 18

  Περιεχόμενο παιχνιδιών κατάλληλο για ενηλίκους ηλικίας 18 ετών και άνω

Η κονσόλα Xbox διαθέτει στοιχεία γονικού ελέγχου και ρυθμίσεις ασφαλείας στο Internet;

Οι δυνατότητες ασφαλείας της κονσόλας Xbox σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τα είδη του περιεχομένου στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε μέλος της οικογένειάς σας. Κατά την αρχική ρύθμιση της κονσόλας, θα σας ζητηθεί να ορίσετε στοιχεία ελέγχου για τον περιορισμό της πρόσβασης του παιδιού σας σε περιεχόμενο βίντεο, ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις και αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε στοιχεία ελέγχου μέσω της κονσόλας, επιλέγοντας το μενού "Settings". Στο μενού "Settings" μπορείτε να αποφασίσετε ποιο περιεχόμενο θα μπορεί να αναπαραχθεί και να προβληθεί, με βάση την ηλικιακή διαβάθμιση του περιεχομένου των παιχνιδιών, των ταινιών και των τηλεοπτικών προγραμμάτων.