Gå til hovedindholdet
Xbox

Vilkår for anvendelse af xbox.com

(Senest opdateret: januar 2016)

TAK, FORDI DU VALGTE XBOX!

Webstedet xbox.com består af diverse websider og tjenester, der drives af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller dets associerede selskaber (samlet kaldet "Webstedet xbox.com").

Webstedet xbox.com tilbydes til dig, under forudsætning af at du accepterer de vilkår, betingelser og meddelelser indeholdt heri uden ændringer. Din brug af webstedet xbox.com udgør din accept af sådanne vilkår, betingelser og meddelelser. Webstedet xbox.com kan også indeholde yderligere vilkår, der regulerer bestemte funktioner eller tilbud (f.eks. sweepstakes eller chatområder) ("Yderligere vilkår").

I det tilfælde at nogle af disse vilkår, betingelser og meddelelser, der er indeholdt heri, er i strid med de yderligere vilkår og retningslinjer, der er indeholdt i webstedet xbox.com, har disse vilkår forrang.

FORTROLIGHED OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Se erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 for at se meddelelser, der gælder indsamling og brug af dine personlige oplysninger.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE

Microsoft forbeholder sig ret til at ændre de vilkår, betingelser og meddelelser, der tilbydes på webstedet xbox.com, herunder, men ikke begrænset til, de afgifter, om nogen, der er knyttet til brugen af webstedet xbox.com. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser, og din fortsatte brug af webstedet bekræfter din aftale.

BEGRÆNSNING I FORHOLD TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG

Medmindre andet er angivet, er webstedet xbox.com til din egen personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge nogen oplysninger, software, produkter eller tjenester fra webstedet xbox.com.

LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER

Webstedet xbox.com kan indeholde links til eller feeds fra andre websteder ("Linkede websteder"). De linkede websteder er ikke under Microsofts kontrol, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet på noget linket websted, herunder, uden begrænsning, ethvert link, der er indeholdt på et linket websted, eller ændringer eller opdateringer af et linket websted eller nogen oplysninger, der kommer fra et linket websted. Microsoft videregiver udelukkende disse links af praktiske årsager, og medtagelsen af et link betyder ikke, at Microsoft støtter webstedet eller har nogen forbindelse med dem, der driver det.

Enhver aftale med tredjeparter (herunder annoncører), der medfølger i eller er tilgængelig via et link fra webstedet xbox.com, eller deltagelse i kampagner, herunder levering af og betaling for varer og tjenesteydelser samt andre vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer i forbindelse med sådanne aftaler eller kampagner, indgås udelukkende mellem dig og annoncøren eller en anden tredjepart. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen del af sådanne aftaler eller kampagner.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUG

Som betingelse for din brug af webstedet xbox.com garanterer du over for Microsoft, at du ikke vil bruge webstedet xbox.com til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser. Du må ikke bruge webstedet xbox.com på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet xbox.com eller forstyrre nogen anden parts brug og glæde af webstedet xbox.com. Du må ikke erhverve eller forsøge at erhverve nogen materialer eller oplysninger på nogen måde, der ikke med vilje er gjort tilgængelige eller leveres via webstedet xbox.com.

BRUG AF KOMMUNIKATIONSTJENESTER

Webstedet xbox.com kan indeholde opslagstavler, chatområder, nyhedsgrupper, fora, grupper, personlige websider, kalendere og/eller meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er beregnet til at gøre dig i stand til at kommunikere med offentligheden eller en gruppe (samlet kaldet "kommunikationstjenester"). Du accepterer kun at bruge kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materialer, der er sømmelige og relaterer sig til den pågældende kommunikationstjeneste. Som eksempel og ikke som en begrænsning accepterer du, at når du bruger en kommunikationstjeneste, vil du ikke:

 • Bagvaske, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænke andres juridiske rettigheder (som f.eks. ret til privatlivets fred og offentlig omtale).
 • Udgive, poste, uploade, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, bespottende, ærekrænkende, krænkende, uanstændige, usømmelige eller ulovlige emner, materialer eller oplysninger.
 • Udgive, poste, uploade, distribuere eller udbrede nogen form for emne, navn, materiale eller oplysninger, der opfordrer til diskrimination, had eller vold mod en person eller en gruppe på grund af deres tilhørsforhold til en bestemt race, religion eller nation, eller som forhåner ofre for forbrydelser mod menneskeheden eller anfægter eksistensen af sådanne forbrydelser.
 • Uploade eller på anden vise gøre filer tilgængelige, der indeholder billeder, fotos, software eller andet materiale, der er beskyttet af immaterielle rettigheder (eller af rettigheder vedrørende privatlivets fred og offentlig område), medmindre du ejer eller kontrollerer rettighederne hertil eller har modtaget alt nødvendigt indhold.
 • Uploade filer, der indeholder vira, beskadigede filer eller anden lignende software, der kan skade funktionen af en andens computer.
 • Bruge nogen materialer eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, der gøres tilgængelige via webstedet xbox.com på nogen måde, der krænker nogen ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed eller anden ejendomsrettighed tilhørende nogen part
 • Reklamere eller tilbyde at sælge nogen varer eller tjenester for noget forretningsmæssigt formål, medmindre en sådan kommunikationstjeneste specifikt giver sådanne meddelelser.
 • Udføre eller videre undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.
 • Downloade nogen filer, der er postet af en anden bruger af en kommunikationstjeneste, som du ved, juridisk set ikke må distribueres på nogen måde.
 • Forfalske eller slette nogen forfatterangivelser, juridiske eller andre relevante meddelelser eller ejermæssige angivelser eller mærkater med oprindelsen eller kilden til software eller andet materiale, der er indeholdt i den fil, der uploades.
 • Begrænse eller forhindre andre brugere i at bruge eller have fornøjelse af kommunikationstjenesterne.
 • Krænke noden ordensregler eller andre retningslinjer, der måtte gælde for en given kommunikationstjeneste.
 • Høste eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder mailadresser, uden deres samtykke.
 • Krænke nogen gældende love eller regler.
 • Skabe en falsk identitet med det formål at vildlede andre.

Din brug af kommunikationstjenesterne er også underlagt Microsofts ordensregler, sådan som de gælder for Xbox Live-kunder.

Microsoft er ikke forpligtet til at overvåge kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig imidlertid ret til efter eget skøn at gennemse materialer, der er sendt til en kommunikationstjeneste, og fjerne materialet. Microsoft forbeholder sig ret til når som helst at opsige din adgang til en hvilken som helst kommunikationstjeneste uden meddelelse og af en hvilken som helst årsag.

Microsoft forbeholder sig ret til til enhver tid at videregive oplysninger efter behov for at overholde gældende love, bestemmelser, juridiske processer eller anmodninger fra offentlige myndigheder eller til at redigere, afvise at poste eller fjerne oplysninger og materiale, helt eller delvist, efter Microsofts eget skøn.

Udvis altid forsigtighed, når du udleverer personligt identificerbare oplysninger om dig selv eller dine børn i enhver kommunikationstjeneste. Microsoft kontrollerer eller støtter ikke det indhold eller de oplysninger, der findes i kommunikationstjenesterne, og Microsoft fraskriver sig derfor ethvert ansvar i forbindelse enhver kommunikationstjeneste og eventuelle retssager, der måtte blive anlagt som følge af din deltagelse i en kommunikationstjeneste. Ledere og værter er ikke autoriserede talsmænd for Microsoft, og deres synspunkter er ikke nødvendigvis udtryk for Microsofts synspunkter.

Materialer, der er uploadet til en kommunikationstjeneste, kan være underlagt begrænsninger på brugen, gengivelsen og/eller formidlingen, og du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du henter materialerne.

BRUG AF XBOX LIVE

Noget indhold og nogle funktioner i Xbox Live-delen af webstedet xbox.com kan kun tilgås, hvis du abonnerer på Xbox Live-tjenesten og har en gyldig Microsoft-konto. Indhold og funktioner i Xbox Live-området er underlagt Microsofts serviceaftale, der kan åbnes fra Xbox Live-området. For at få adgang til disse Xbox Live-funktioner bliver du bedt om at validere din status som Xbox Live-abonnent ved at logge på med din Microsoft-konto. Da oplysninger, der er personlige i forhold til dit Xbox Live-abonnement, herefter vil være tilgængelige for dig via Xbox Live, er du eneansvarlig for at sikre fortroligheden af din adgangskode og kontooplysninger til din Microsoft-konto. Derudover er du eneansvarlig for alle aktiviteter, der sker via din konto på Xbox Live. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte pådrage dig som følge af nogen anden, der bruger din konto, enten med eller uden din viden. Du kan imidlertid blive gjort ansvarlig for tab, som Microsoft eller en anden part pådrager sig, fordi en anden bruger din konto. Du må ikke på noget tidspunkt bruge en anden persons konto uden dennes tilladelse. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at få adgang til Xbox Live og/eller oplysninger, der er relateret til dit Xbox Live-abonnement, skal du kontakte kundesupport på 18004MYXBOX.

MATERIALER, DER ER LEVERET TIL MICROSOFT ELLER LAGT UD PÅ ET XBOX.COM-WEBSTED

Microsoft gør ikke krav på ejerskab af de materialer, du giver Microsoft (herunder feedback og forslag) eller poster, uploader, inputter eller sender til et xbox.com-websted eller dets tilknyttede tjenester (samlet kaldet "Indsendelser"). Ved at poste, uploade, input, levere eller sende din indsendelse giver du imidlertid Microsoft, Microsofts associerede virksomheder og nødvendige underlicenshavere tilladelse til at bruge din indsendelse i forbindelse med driften af deres virksomheder, herunder, uden begrænsning, retten til at: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt fremvise, gengive, redigere, oversætte og reformatere din indsendelse og retten til at videregive sådanne rettigheder i form af en underlicens til en Xbox-spiludgiver eller leverandør til webstedet xbox.com.
Microsoft har et stort antal og bredt sortiment af produkter og tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle ligheder mellem Microsofts produkter og tjenester og din idé. Du accepterer, at der ikke er nogen aftale eller forståelse mellem dig og Microsoft vedrørende din indsendelse og ingen forpligtelse til at holde din indsendelse fortrolig. Der betales ingen kompensation, for så vidt angår brugen af din indsendelse, sådan som det fremgår heri. Microsoft er ikke forpligtet til at gennemse, poste eller bruge nogen indsendelse, du måtte levere, og kan når som helst fjerne en indsendelse efter eget skøn.
Ved at poste, uploade, inputte, levere eller sende din indsendelse garanterer og erklærer du, at du ejer eller på anden vis kontrollerer alle rettigheder til din indsendelse, sådan som det er beskrevet i dette afsnit, herunder, uden begrænsning, alle rettigheder, der er nødvendige for, at du kan levere, poste, uploade, inputte eller sende indsendelsen, og at brugen af indsendelsen ikke krænker andres rettigheder.

SOFTWARE OG INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ WEBSTEDET XBOX.COM

Software og indhold (om noget), der gøres tilgængeligt til overførsel fra webstedet xbox.com, med undtagelse af software, der kan være gjort tilgængelig af slutbrugere via en kommunikationstjeneste ("Software"), er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende Microsoft Corporation og/eller dets leverandører. Din brug af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, om nogen, der medfølger eller er inkluderet i softwaren ("Licensaftale"). Du må ikke installere eller bruge nogen software, der medfølges af eller inkluderer en licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i licensaftalen. For enhver software, der ikke medfølges af en licensaftale, giver Microsoft Corporation hermed dig i din egenskab af bruger en genkaldelig, uoverdragelig licens til at bruge softwaren til at se og på anden vis bruge det pågældende xbox.com-websted i overensstemmelse med disse vilkår for brug og ikke til nogen andre formål, under forudsætning af du ikke ændrer ved meddelelser om ophavsret og andre meddelelser om ejendomsrettigheder. Enhver tredjepartsmeddelelse, der medfølger software, er kun til orientering. Microsoft giver ingen andre rettigheder eller licenser, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, uden begrænsning, eventuelle underforståede patentlicenser. Softwaren ejes af Microsoft og/eller dets leverandører og er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser. Enhver gengivelse eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt ved lov og kan medføre alvorlige civil- eller strafferetlige sanktioner. De krænkende parter vil blive retsforfulgt, i det omfang det er muligt. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF SOFTWAREN PÅ NOGEN SERVER ELLER NOGET STED VEDRØRENDE YDERLIGERE GENGIVELSE ELLER VIDEREDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWAREN ER KUN UNDERLAGT EN GARANTI, OM NOGEN, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. Du accepterer, at softwaren og eventuel medfølgende dokumentation og/eller tekniske oplysninger er underlagt gældende eksportkontrollove og -regler i USA. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere softwaren, hverken direkte eller indirekte, til noget land, der er underlagt amerikanske eksportrestriktioner.

ANSVARSFRASKRIVELSE

OPLYSNINGERNE, SOFTWAREN, PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, DER MEDFØLGER I ELLER GØRES TILGÆNGELIGE IGENNEM WEBSTEDET XBOX.COM, KAN OMFATTE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER FØJES MED JÆVNE MELLEMRUM TIL OPLYSNINGERNE HERI. MICROSOFTS OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER AF WEBSTEDET XBOX.COM. RÅDGIVNING MODTAGET VIA WEBSTEDET XBOX.COM MÅ IKKE LÆGGES TIL GRUND FOR PERSONLIGE, MEDICINSKE, JURIDISKE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU SKAL SØGE HJÆLP HOS EN RELEVANT FAGPERSON FOR AT FÅ SPECIFIK RÅDGIVNING, DER ER SKRÆDDERSYET TIL DIN SITUATION.

MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER AFGIVER INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, AKTUALITETEN OG NØJAGTIGHEDEN AF OPLYSNINGERNE, SOFTWAREN, PRODUKTERNE, TJENESTERNE OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER, DER ER INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET XBOX.COM, UANSET FORMÅL. ALLE SÅDANNE OPLYSNINGER, SOFTWAREPROGRAMMER, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER LEVERES "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, FOR SÅ VIDT ANGÅR DISSE OPLYSNINGER, SOFTWAREPROGRAMMER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE.

DU ACCEPTERER SPECIFIKT, AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, MATERIALE ELLER DATA SENDT ELLER MODTAGET ELLER IKKE SENDT ELLER MODTAGET ELLER NOGEN TRANSAKTION, DER INDGÅS VIA WEBSTEDT XBOX.COM. DU ACCEPTERER SPECIFIKT, AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGET TRUENDE, ÆREKRÆNKENDE, UANSTÆNDIG, STØDENDE ELLER ULOVLIGT INDHOLD ELLER NOGEN ADFÆRD FRA NOGEN PART ELLER NOGEN KRÆNKELSE AF EN ANDENS RETTIGHEDER, HERUNDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DU ACCEPTER SPECIFIKT, AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGET INDHOLD, DER ER SENDT VED HJÆLP AF OG/ELLER INKLUDERET I WEBSTEDET XBOX.COM AF NOGEN TREDJPEART.

MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER FOR NOGET ERSTATNINGSANSVAR OVERHOVEDET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNINGSANSVAR FOR TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, DER SKYLDES ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED BRUGEN ELLER YDELSEN AF WEBSTEDET XBOX.COM PÅ GRUND AF FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET XBOX.COM ELLER RELATEREDE TJENESTER, LEVERING AF ELLER MANGLENDE LEVERING AF TJENESTER ELLER FOR NOGEN OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER, DER ER HENTET VIA WEBSTEDET XBOX.COM ELLER PÅ ANDEN VIS OPSTÅR VED BRUGEN AF WEBSTEDET XBOX.COM, UANSET OM DETTE MÅTTE BLIVE BASERET PÅ KONTRAKT, VÆRE UDEN FOR KONTRAKT, SKYLDES SKØDESLØSHED, ER UNDERLAGT OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN VIS, OG SÅ SELVOM MICROSOFT ELLER EN AF MICROSOFTS LEVERANDØRER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SKADER. DA VISSE DELSTATER/JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE DIG. HVIS DU ER UTILFREDS MED NOGEN DEL AF WEBSTEDET XBOX.COM ELLER MED NOGEN AF DISSE VILKÅR FOR BRUG, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL AT OPHØRE MED BRUGEN AF WEBSTEDET XBOX.COM.

OPHØR/ADGANGSBEGRÆNSNING

Microsoft forbeholder sig ret til når som helst efter eget skøn at bringe din adgang til et hvilket som helst xbox.com-websted og de relaterede tjenester eller nogen del her til ophør uden varsel.

LOVVALG OG STED TIL LØSNING AF TVISTER

Hvis du bor i eller din virksomhed har hjemsted i USA, vil krav i forhold til misligholdelse af denne kontrakt være underlagt lovgivningen i delstaten Washington uden hensyntagen til modstridende lovprincipper. Alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelse, lovgivning om illoyal konkurrence og uden for aftaleforhold, vil være underlagt lovene i den amerikanske delstat, du bor i. Hvis du bor i eller din virksomhed er stiftet i USA, accepterer du, at alle tvister vedrørende denne kontrakt eller denne service, udelukkende skal afgøres af domstolene i King County, Washington, USA,.

Hvis du bor i eller din virksomhed er registreret uden for USA, skal alle krav, herunder krav vedrørende love om brugerbeskyttelse, love om illoyal konkurrence og uden for aftaleforhold, være underlagt lovgivningen i det land, du er bosiddende i, og domstolene i det land, du bor i, skal alene afgøre stridsspørgsmål, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne kontrakt.

GENERELT

Du accepterer, at intet joint venture, partnerskab eller agentforhold eksisterer mellem dig og Microsoft som følge af denne aftale eller brugen af webstedet xbox.com. Du accepterer at skadesløsholde Microsoft, dets moderselskaber, associerede selskaber, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i forhold til krav eller skader, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af nogen tredjepart på grund af eller i forbindelse med din brug eller adfærd på webstedet xbox.com. Microsoft forbeholder sig ret til at videregive personlige oplysninger om dig eller din brug af webstedet xbox.com, herunder dets indhold, uden din forudgående tilladelse, hvis Microsoft er i god tro om, at en sådan handling er nødvendig for at: (1) overholde lovmæssige krav eller juridiske processer; (2) beskytte og forsvare Microsoft eller dets associerede virksomheders rettigheder eller ejendom; (3) håndhæve vilkårene eller brugen eller (4) handle for at beskytte dets medlemmers eller andres interesser. Microsofts opfyldelse af denne aftale er underlagt eksisterende love og juridiske processer, og intet indholdt i denne aftale er en fravigelse af Microsofts ret til at overholde anmodninger fra offentlige myndigheder, domstole og politimyndigheder, der relaterer sig til din brug af webstedet xbox.com eller oplysninger, der er givet til eller indsamlet af Microsoft i forbindelse en sådan brug. Hvis det fastlægges, at en del af denne aftale er ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende love, herunder, men ikke begrænset til, fraskrivelser af garantier og ansvarsbegrænsninger angivet i det ovenstående, så vil den bestemmelse, der er ugyldig eller uden retskraft, blive anset som erstattet af en gyldig bestemmelse med retskraft, der tættest muligt svarer til hensigten i den oprindelige bestemmelse, og resten af aftalen vil fortsat gælde. Medmindre andet er angivet heri, udgør denne aftale hele aftalen mellem brugeren og Microsoft med hensyn til webstedet xbox.com, og den erstatter alle tidligere eller nuværende meddelelser og forslag, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem brugeren og Microsoft med hensyn til webstedet xbox.com. En papirversion af denne aftale og enhver meddelelse angivet i elektronisk form kan antages i retssager eller administrative procedurer baseret på eller med relation til denne aftale i samme omfang og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og oplysninger, der oprindeligt blev udarbejdet og gemt på papir.

MEDDELELSER OM OPHAVSRET OG VAREMÆRKER:

Alt indhold på webstedet xbox.com er: Copyright © 2015 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logoerne og/eller andre Microsoft-produkter, der henvises til heri, er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Navnene på faktiske firmaer og produkter nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Eksemplerne på virksomheder, organisationer, produkter, personer og begivenheder beskrevet heri er fiktive. Ingen tilknytning til eksisterende virksomheder, organisationer, produkter, personer eller begivenheder er tiltænkt og må ikke udledes heraf. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tilladt heri, forbeholdes.

MEDDELELSER OG PROCEDURE VEDRØRENDE FREMSÆTTELSE AF KRAV VED KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Microsoft respekterer de immaterielle rettigheder, der tilhører tredjeparter. Hvis du ønsker at sende en meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav om krænkelse af ophavsret, bedes du benytte vores procedure for indsendelse Meddelelser om krænkelse (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE I FORHOLD TIL DENNE PROCEDURE, MODTAGER IKKE NOGET SVAR.

Microsoft bruger de processer, der fremgår af Titel 17, sektion 512 i amerikansk lov, til at reagere på meddelelser om ophavsretskrænkelse. Er de rigtige omstændigheder til stede, kan Microsoft også deaktivere eller bringe konti til ophør for brugere af Microsoft-tjenester, der gentagne gange har krænket ophavsretten.