Náš sdílený závazek bezpečnějšího hraní

Pro hraní her máme mnoho důvodů: rozvíjení naší fantazie, socializace s přáteli a rodinou, porovnávání našich schopností s ostatními, učení se novým technologiím nebo prostě jen odpočinek a volný čas. Stejně jako jiné sociální aktivity i hraní her vytváří smysluplné spojení s ostatní lidmi-hráči, zároveň nám prostřednictvím sdílené radosti z hraní připomíná, že spolu máme mnoho společného.

Věříme, že hraní her je vhodné pro všechny lidi všech věkových kategorií, včetně těch nejmenších, kteří jsou ale také těmi nejzranitelnějšími. Technologie nám přináší unikátní možnosti zábavy a také zážitky, a my si chceme být jisti, že tyto zážitky jsou — obzvláště v případě interakce s ostatními — pozitivní a plné respektu k ostatním. Všichni hráči si zaslouží prožívat hraní s ostatními v prostředí, ve kterém vládne vzájemný respekt a pocit bezpečí.

My v Xboxu, spolu s lidmi od Sony PlayStation a Nintendo (v rámci komunity hráčů Nintendo Switch), společně zastáváme názor, že ochrana hráčů v online prostředí vyžaduje multidisciplinární přístup. Přístup, který kombinuje výhody pokročilých technologií, komunitu, ve které se všichni vzájemně podporujeme, a dohled, který vykonávají zkušení a kvalifikovaní lidé. Společně toho dosáhneme víc, proto budeme i nadále spolupracovat, vyvíjet a zlepšovat naše postupy vedoucí k vyšší bezpečnosti uživatelů. Na cestě k tomuto cíli se zaměřujeme hlavně na zajištění bezpečnosti těch nejzranitelnějších.

Naše práce se řídí následujícími principy.

Prevence: Učíme hráče i rodiče správně chápat a ovládat všechny aspekty hraní.

 • Dáváme hráčům možnost přizpůsobení svého hraní vlastním potřebám. Pomocí vhodných nástrojů a poskytovaných informací podporujeme rodiče v tom, aby svým dětem zajistili herní prostředí, které odpovídá jejich věku a osobnosti.
 • Chápeme, že bezpečnostní funkce mohou fungovat pouze tehdy, pokud je jejich ovládání jednoduché. Snadnou dostupnost bezpečnostních funkcí budeme podporovat na všech našich platformách, kanálech podpory, ve službách, na webech i v našich obchodech, abychom tak oslovili co největší počet hráčů a rodičů.
 • Zároveň naše hráče i jejich rodiče průběžně informujeme prostřednictvím našich etických kodexů, podmínek použití a zásad, které je nutné dodržovat.
 • Investujeme do nových technologií, které pomáhají potlačovat nevhodné chování a obsah ještě před tím, než bude někomu ublíženo.

Partnerství: S ohledem na zvýšení bezpečnosti uživatelů jsme se zavázali k partnerství s dalšími subjekty v našem odvětví, regulačními orgány, institucemi pro výkon práva a také s našimi komunitami.

 • Závazek bezpečnosti je v našem odvětví vnímán všemi jako zásadní. Věříme, že máme unikátní příležitost k tomu, abychom spolu vytvořili bezpečnější hraní a celkově tak pomohli celému hernímu průmyslu.
 • Spolu s obchodními organizacemi a členy herního průmyslu, regulačními orgány, institucemi pro výkon práva a dalšími specialisty vyvíjíme a zlepšujeme množství iniciativ vedoucích ke zvýšení bezpečnosti online.
 • Přijali jsme společný závazek sdíleného výzkumu, jehož cílem je zlepšení situace v celém našem odvětví.
 • Věříme, že nenávist, obtěžování nebo zneužívání mladších hráčů má mít ve světě hraní nulovou toleranci. S naší komunitou jsme navázali partnerství, v rámci kterého propagujeme chování vedoucí k bezpečnému hraní a vedeme hráče k tomu, aby využívali nástroje pro ohlašování nevhodného chování.
 • Jsme také partnerem agentur, které vytvářejí systémy hodnocení jako je ESRB a PEGI. Díky tomu dohlížíme také na to, aby byly naše hry hodnoceny správně a jejich kategorie odpovídaly svým cílovým skupinám.

Odpovědnost: Přijímáme odpovědnost za zajištění maximální možné bezpečnosti našich platforem pro všechny hráče.

 • Pracujeme na tom, aby hlášení porušení našich pravidel chování bylo co nejjednodušší. Kromě odstranění obsahu používáme v případě porušení pravidel a nevhodného chování také další donucovací prostředky, včetně zákazu používání našich služeb.
 • Dodržujeme soulad se všemi místními zákony a vždy reagujeme na požadavky ze strany orgánů odpovědných za výkon práva. V případě nezákonného chování nebo pokud věříme, že některému z hráčů hrozí bezprostřední újma, okamžitě informujeme orgány odpovědné za vymáhání práva.
 • Svá pravidla a požadavky publikujeme a vždy se ujišťujeme, že všichni hráči, na které bylo podáno oznámení, správně chápou naše požadavky spojené s jejich dalším používáním našich platforem.

Ochrana hráčů je v digitálním a stále propojeném světě velkou výzvou. Naše partnerství jsou deklarací závazku společné práce na zlepšování bezpečnosti hráčů a zajištění toho, aby hraní bylo i nadále dostupné pro všechny hráče. Historie herního průmyslu zná mnoho opatření a kroků vedoucích k ochraně hráčů a zvláště dětí. Naše zkušenost však říká, že těmto výzvám nedokáže čelit jediné odvětví nebo společnost jako samostatný subjekt.

Vítáme proto všechny strany, aby s námi sdílely a vytvářely podobné závazky směrem k hráčům a celé herní komunitě.