PC Game Pass – PC 1 Month
PC Game Pass – PC 1 Month

PC Game Pass – PC 1 Month

Microsoft Corporation
Giá gốc 59.000,00 ₫/tháng, giảm giá 24.900,00 ₫ còn . 59.000,00 ₫/tháng sau đó

Đăng ký sẽ tiếp tục tự động trừ khi bị hủy thông qua Tài khoản Microsoft của bạn. Xem điều khoản.

Hình thu nhỏ Video trên PC của Trình mô phỏng Bay của Xbox Game Pass

Khám phá trò chơi yêu thích tiếp theo của bạn

Nhận quyền truy cập vào thư viện trò chơi PC chất lượng cao và tư cách thành viên EA Play. Với các trò chơi được thêm vào mọi lúc, bạn sẽ luôn có một cái gì đó mới.

Game Pass Bao gồm Hình ảnh EA Play

Bao gồm tư cách thành viên EA Play mà không phải trả thêm phí

Với EA Play, các thành viên có quyền truy cập tức thì vào bộ sưu tập các bộ game được yêu thích nhất và các tựa game hàng đầu của EA, các thử thách và phần thưởng độc quyền trong trò chơi, nội dung đặc biệt chỉ dành cho thành viên và chơi thử các trò chơi chọn lọc trong tối đa 10 giờ.

Trò chơi PC của Game Pass

Thư viện trò chơi PC chất lượng cao ngày càng tăng

Xem thư viện Xbox Game Pass cho máy tính trên tab Trò chơi

Mô tả

After any promotional period, subscription continues to be charged at the regular price and specified term, unless cancelled in Microsoft account. You’ll be notified before any price changes. See terms at https://xbox.com/subscriptionterms. Play over 100 high-quality PC games on Windows 11 Home/Pro/Windows 10 for one low monthly price. An EA Play membership gives you access to top Electronic Arts titles on PC. Use the Xbox app on Window 10 to download and play new games the same day they release like Halo Infinite, plus PC favorites including Age of Empires 4 and Microsoft Flight Simulator. Get member discounts, like up to 20% off select games in the Xbox Game Pass for PC library, plus up to 10% off related game add-ons. With a huge variety of PC games from every genre, and new titles added all the time, there’s something for everyone to play. Sign in for your available offers. Promotional offers may not be valid for all members and are only available for a limited time. In Japan, Xbox Game Pass is only available for purchase to users 18 years and older. Offers not valid in Russia; other geographic restrictions may apply.

Được phát hành bởi
Microsoft Corporation