Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament
Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament

Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament

E-Home Entertainment • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai

Mô tả

Features : 1. New facial animation and lip-sync systems to enhance facial expression and animation. 2. New MVN motion capture system that creates real-time character animation. 3. Real-time combat to make the combat look much more realistic, intense, and diverse. 4. New Battle field System to make the game much more fun and enjoyable to play. 5. New Cauldron System (the Urn of Spirit Infusion) to synthesize demons as well as refine or even upgrade their equipments to a better one. 6. New Guardian System to enable players to capture demons and use them in the game as a combat companion. 7. New Talisman system that will add additional buffs to players when equipped.

Được phát hành bởi

E-Home Entertainment

Được phát triển bởi

SOFTSTAR Entertainment

Ngày phát hành

24/1/2018

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament
  PHIÊN BẢN NÀY

  Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament

  không có chú thích

  Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament

  PHIÊN BẢN NÀY

 2. Initial 2: New Stage & Xuan Yuan Sword Bundle

  Initial 2: New Stage & Xuan Yuan Sword Bundle

  không có chú thích

  Initial 2: New Stage & Xuan Yuan Sword Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Initial2: New StageXuan Yuan Sword: The Gate of Firmament
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI