Titan Chaser
Titan Chaser

Titan Chaser

Samustai LTD • Hành động và phiêu lưu • Khác • Câu đố & chuyện phiếm • Đóng vai • Mô phỏng
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

Every night you leave the motel and drive through empty fields, looking for something. Your job is to scout wandering giants and drive them away from the sleeping town using light. It's a meditative experience where you don't need to manage fuel, car maintenance, health, or damage. Just find where to drive and how to use your tools effectively. Or just forget about your work and drive through foggy landscapes to calm down after a hard day.

Được phát hành bởi

Samustai LTD

Được phát triển bởi

shostak.games

Ngày phát hành

15/9/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live