The Sinking City - Investigator Pack
The Sinking City - Investigator Pack

The Sinking City - Investigator Pack

Frogwares • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Upgrade your gaming experience with an exclusive private investigator outfit, permanent access to a first aid kit, antipsychotics and a crafting materials starter pack.

Được phát hành bởi

Frogwares

Được phát triển bởi

Frogwares

Ngày phát hành

28/4/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox Series X|S