The Darkside Detective - Series Edition

The Darkside Detective - Series Edition

Akupara Games • Hành động và phiêu lưu
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Sợ hãi, Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

Enjoy the award winning gameThe Darkside Detective and its follow-up sequel The Darkside Detective: A Fumble in the Dark together in one bundle.

Được phát hành bởi

Akupara Games

Được phát triển bởi

Spooky Doorway

Ngày phát hành

19/4/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox Live