The Callisto Protocol - Xbox Series X|S Upgrade
The Callisto Protocol - Xbox Series X|S Upgrade

The Callisto Protocol - Xbox Series X|S Upgrade

Striking Distance Studios • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

For owners of The Callisto Protocol™ on Xbox One, this upgrade will unlock access to the Xbox Series X|S version of the game. After purchasing the upgrade, search in the Xbox store for The Callisto Protocol™ for Xbox Series X|S to install the Xbox Series X|S version of the game.

Được phát hành bởi

Striking Distance Studios

Được phát triển bởi

KRAFTON, Inc

Ngày phát hành

21/12/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S