No Straight Roads
No Straight Roads

No Straight Roads

Sold Out Sales and Marketing Ltd. • Hành động và phiêu lưu • Nhạc • Đóng vai
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

Start a rock band & end the EDM empire in NO STRAIGHT ROADS, a rockin' action-adventure from the minds of Wan Hazmer (Final Fantasy XV) and Daim Dziauddin (Street Fighter V). Explore Vinyl City & fight musical megastars on your journey to defeat oppressive EDM empire ‘NSR’, in an action-packed adventure that mashes together rhythm-infused third-person combat with a kick-ass soundtrack!

Được phát hành bởi

Sold Out Sales and Marketing Ltd.

Được phát triển bởi

Metronomik SDN. BHD.

Ngày phát hành

24/8/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local co-op (2-2)
  • Xbox local multiplayer (2-2)
  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Xbox achievements
  • Xbox clubs
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live