MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition
MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition

MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition

Sold Out • Bắn súng
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Chửi thề Nhẹ nhàng

Tương tác của người dùng, In-Game Purchases

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game console yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Thành viên Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).

Mô tả

MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition includes MechWarrior 5: Mercenaries including the year one update and the New Legendary update featuring melee and Mech switching, the first DLC Heroes of the Inner Sphere, and the Legend of the Kestrel Lancers Expansion. Step inside the JumpShip Edition to experience everything MechWarrior 5: Mercenaries has to offer. MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition Content Breakdown MechWarrior 5: Mercenaries Base Game featuring the massive Year one update including Gameplay improvements and Cross play with all versions. Heroes of the Inner Sphere DLC expanding the game with new Career Mode, New Biome, New Modes, New Weapons and equipment and even mechs to hunt. Legend of the Kestrel Lancers Expansion Join forces with House Davion and experience the 4th Succession War. Experience All-Out-War scenarios with large-scale expansive combat. Fight in all new megacities, new biomes, new garrisons...and more

Được phát hành bởi

Sold Out

Được phát triển bởi

Piranha Games Inc.

Ngày phát hành

23/9/2021

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Phối hợp trực tuyến (2-4)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Tốc độ Làm mới Khả dụng
 • Xbox cross-platform co-op
 • Xbox Live Nhiều người chơi trên Đa nền tảng
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live