Mad Streets
Mad Streets

Mad Streets

Craftshop Arts Inc. • Hành động và phiêu lưu • Chiến đấu
5 ngôn ngữ được hỗ trợ
5 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game console yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Thành viên Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).

Mô tả

Mad Streets is the kind of game that makes you crack a smile all while punching some one in the face, It's a physics-based party game meshed with a brawler that feels like an evolution to the genre with a deeper system that allows skilled players to direct their blows for face-crunching KO animations that wouldn't look out of place in MMA highlights. .

Được phát hành bởi

Craftshop Arts Inc.

Được phát triển bởi

Craftshop Arts Inc.

Ngày phát hành

26/8/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-4)
 • Phối hợp trực tuyến (2-4)
 • Xbox local multiplayer (2-4)
 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-4)
 • Xbox cross-platform multiplayer
 • Xbox cross-platform co-op
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live