Just Cause 4 - The Dragon
Just Cause 4 - The Dragon

Just Cause 4 - The Dragon

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Add the explosive weapon 'The Dragon' to your Just Cause 4 arsenal and watch the fireworks fly!

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

23/4/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với