Just Cause 4 - Shark and Bark Vehicle Pack
Just Cause 4 - Shark and Bark Vehicle Pack

Just Cause 4 - Shark and Bark Vehicle Pack

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Sharks, lasers, dogs and boosters. What more could you want? Shark and Bark Vehicle Pack includes: SHARK CAR (Thresher): Launch amphibious assaults with the Shark Car using its laser-targeting weaponry DOG CAR ('84 Sheepdog): Stand out from the crowd in this fur-covered transport. Bark down the Black Hand and make a swift getaway with the boost functionality.

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

17/10/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với