Just Cause 4 - Renegade Pack
Just Cause 4 - Renegade Pack

Just Cause 4 - Renegade Pack

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Grab the Renegade Pack and receive the specialized Renegade Drone Rifle, plus the Renegade Wingsuit and Renegade Parachute. - Renegade Drone Rifle: This technological marvel can fire a support drone during battle that will assist Rico with tracer fire. - Renegade Wingsuit: Fly through the skies of Solís in style with this unique renegade design. - Renegade Parachute: Hover over Solís in style with this renegade design.

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

3/12/2018

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với