Just Cause 4 - Adversary Assault Vehicle Pack
Just Cause 4 - Adversary Assault Vehicle Pack

Just Cause 4 - Adversary Assault Vehicle Pack

Square Enix • Hành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Adversary Assault Vehicle Pack includes: VTOL JET (X700 Flycatcher): The Agency VTOL Jet comes fully equipped with heat-seeking missiles and horizontal, vertical manoeuvrability. BLACK HAND INTERCEPTOR (Prospero Shade): Turn the tables on your enemies with the Black Hand Interceptor's dual machine guns and high-speed boosters

Được phát hành bởi

Square Enix

Được phát triển bởi

Avalanche Studios

Ngày phát hành

29/8/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Hoạt động với