I AM THE HERO
I AM THE HERO

I AM THE HERO

E-Home Entertainment Developerment Co., Ltd • Hành động và phiêu lưu
Xbox Play Anywhere
Xbox Play Anywhere
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Lời ám chỉ Tình dục

Mô tả

I Am The Hero is a pixel art, beat 'em up, fighting game that tells the story of a "Hero" with a glorious but mysterious past. Is he the hero he thinks he is or is there a another side to this legendary figure? Enjoy fast paced, retro action inspired by modern and old-school classics. I Am The Hero will give you shot of nostalgia and adrenaline that you’ve been crazing. So what are you waiting for? It’s time to join the fight!

Được phát hành bởi

E-Home Entertainment Developerment Co., Ltd

Được phát triển bởi

Mongoose Studio 

Ngày phát hành

22/11/2018

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-3)
 • Một người chơi
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. I AM THE HERO
  PHIÊN BẢN NÀY

  I AM THE HERO

  không có chú thích

  I AM THE HERO

  PHIÊN BẢN NÀY

 2. RuneStone Keeper and I am the hero PixelArt Bundle

  RuneStone Keeper and I am the hero PixelArt Bundle

  không có chú thích

  RuneStone Keeper and I am the hero PixelArt Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  I AM THE HERORunestoneKeeper
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI